Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa VIST Roczniak S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, 51-416 Wrocław, nr NIP: 8952237558 oraz WebVIST sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-416 Wrocław, nr NIP: 8952236524 (Administratorzy danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty Agencji. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.

  Dział doradztwa strategicznego: +48 535-276-487

  Grupa VIST Roczniak S.K.A.
  Ul. Kościerzyńska 1A, 51-416 Wrocław
  Ul. Słowackiego 33-37/8, 33-100 Tarnów
  NIP: 895-223-75-58
  REGON: 521-045-746
  KRS: 0000947579
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł